Home

Stejnolehlost příklady a řešení

Stejnolehlost. Příklady na stejnolehlost. Příklady na stejnolehlost Příklad 1 Mějte libovolnou úsečku AB. Sestrojte úsečku, jejíž délka je . 3 7 délky úsečky AB. 7 délky úsečky AB. řešení : sestrojte pomocnou polopřímku s počátkem v krajním bodě úsečky AB (např. v bodě A),. Diskuze: Pokud bod A splývá s průsečíkem R přímek p,q, nemá úloha žádné řešení; jinak má právě dvě řešení (pokud bod A leží na některé z přímek p nebo q, jedná se o tzv.Pappovu úlohu Bpp, kterou lze řešit jen pomocí množin všech bodů dané vlastnosti M4 a M6). • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Stejnolehlost >

11 Stejnolehlost Patřímezitzv.homotetie,tj.afinnízobrazení,kterámajívšechnysměrysamod-ružné. Definice26.BudiždánbodS areálnéčísloκ (různéod0a1. Příklady na test stejnolehlost Je dán konvexní úhel AVB a bod M, který leží uvnitř daného úhlu. Bodem M veďte přímku m, která protíná ramena VA, VB úhlu AVB po řadě v bodech X,Y a přitom platí

Stejnolehlost. Této metody používáme k řešení těch konstrukčních úloh, v nichž lze určit mezi útvarem daným a hledaným vztah stejnolehlosti. Zejména ji ale užíváme při řešení těch konstrukčních úloh, u nichž je možno podmínky, které má hledaný geometrický útvar splňovat, rozdělit na dvě části: první. 15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty STEJNOLEHLOST KRUŽNIC Věta 1: Obrazem libovolné kružnice k (O; r) je v každé stejnolehlosti H (s; λ) kružnice k'(O'; r'), jejíž střed O' je obrazem středu O kružnice k a pro jejíž poloměr r' platí: r'=∣ ∣⋅r PŘÍKLADY Sestrojte všechny středy stejnolehlostí, v nichž k1 se zobrazí na k2 Poznámka: Bodem M' lze pohybovat po straně AB a plynule tak měnit pomocný čtverec. Lze tím přibližně najít řešení nebo lépe demonstrovat stejnolehlost obou čtverců. Úloha 1. Jsou dány dvě různoběžky p a q a bod M ležící mimo ně. Sestrojte kružnici k takovou, že se dotýká obou přímek a prochází bodem M.. Nápověda: Podobně jako v příkladě 1, zkonstruujte. Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičení Očekávaný výstup žák umí použít znalosti podobných zobrazení včetně stejnolehlosti k řešení úloh Anotace materiál je vhodný nejen k výkladu a procvičování, Uvažujte stejnolehlost, kdy se jedna kružnice zobrazí na druhou.] 3. Vrchol . A Diskuze: Úloha může mít čtyři, tři, dvě, jedno nebo žádné řešení podle vzájemné polohy daných kružnic k,k'; podrobnější diskuze je přenechána čtenáři jako cvičení. • Úvod > Obsah > Planimetrie > Geometrická zobrazení > Stejnolehlost >

Planimetrie - Příklady na stejnolehlost

Stejnolehlost - řešená úloha Varianta Apolloniovy úlohy ppk. Řešené úlohy. Příklad: Sestrojte kružnici, která se dotýká daných různoběžných přímek p,q a dané kružnice k(S,r). Rozbor úlohy: právě čtyři nebo právě dvě řešení. Podrobnější diskuze je přenechána čtenáři jako cvičení Jaké vlastnosti se zachovávají a jaké ne při použití stejnolehlosti? Jediné, co vždy zůstane zachované, budou velikosti úhlů! Další videa a interaktivní cvič..

Kvadratické rovnice a nerovnice - Matematika online www

Stejnolehlost - řešená úloh

 1. Matematika - příklady.eu - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 2. Příklady k procvičení: 1.) Převeďte na goniometrický tvar komplexní číslo √ Řešení: ( ) 2.) Převeďte na goniometrický tvar komplexní číslo √ Řešení: ( ) Výsledek řešení: (
 3. Rozbor a řešení . Příklad 3 . Je dán čverec MNPQ a na jeho straně MN bod A. Sestrojte rovnostranný trojúh. ABC, který je čtverci vepsán. Rozbor a konstrukce . Příklad 4 . Jsou dány 3 různé rovnoběžné přímky a, b, c a bod A na přímce a. Sestrojte všechny rovnostranné troj. ABC tak, že A leží na a, B leží na b
 4. Použijeme stejnolehlost pro zobrazení bodu při zadaném středu a koeficientu stejnolehlosti. Použijeme stejnolehlost pro zobrazení bodu při zadaném středu a koeficientu stejnolehlosti. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website
 5. Pokud je stejnolehlost kladná, pak je obraz na stejné straně přímky od bodu, pokud je záporná tak je na opačné straně. Doufám, že je to srozumitelné. Je dána kružnice k, přímka p a bod C. Najděte úsečku XY tak aby X náleželo p, Y náleželo k a C dělí XY v poměru 1:

Řešení : 1) Sestrojíme úsečku AB požadované velikosti. 2) Úsečku doplníme na libovolný ostrý úhel BAX. 8. ročník -6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 7 3) Na polopřímku AX naneseme n stejně dlouhých úseček ( body K, L, M ). Krajní bod prvn Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Rych20 Vypracoval, Dne Mgr. Michal Rychtecký, 23.9.2013 Ověřeno (datum) 24.9.2013 Předmět Matematika Třída VI.A Téma hodiny Stejnolehlost Druh materiálu PowerPointová prezentace doplněná.

Stejnolehlost - Univerzita Karlov

 1. Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic
 2. Název: Stejnolehlost Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 07 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. V prezentaci jsou žáci seznámeni s definicí geometrického zobrazení stejnolehlost, dále jsou uvedeny vlastnosti tohoto zobrazení a je.
 3. Připravily jsme pro vás velké množství řešených příkladů z matematiky s podrobným postupem řešení. Najdete zde matematické příklady jak ze základní, tak i střední či vysoké školy. U středoškolské matematiky se můžete těšit i na řešené příklady z oblasti pravděpodobnosti a u vysokoškolské matematiky také.
 4. Řešení Aby získal 20000 K č , musí prodat vstupenky za 3 ⋅ 20000 K č = 60000 K č . x : 1 = 60000 : 500 x = 1 ⋅ 60000 500 x = 120 Ke koupi nového kola potřebuje prodat 120 vstupenek
 5. Pracujeme na naší další novince, kterou jsou řešené příklady. Můžete si zakoupit řešení Vámi vybraného příkladu. Příklady jsou řešeny krok za krokem a po zakoupení máte řešení ihned k dispozici. Podívejte se do naší nabídky řešených příkladů, která se bude postupně rozšiřovat
Rovnice a nerovnice - Matematika online - na www

Řešené příklady z fyziky. 1. Rovnoměrný pohyb přímočarý (11) 2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb (10) 3. Vrhy (21) 4. Pohyb po kružnici (7) 5. Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů (31) 6. Práce (8) 7. Výkon (8) 8. Energie (12) 9.. Kruh, kružnice řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 54 Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Postup řešení je většinou vhodné krokovat, studentům tím poskytnout čas na samostatnou úvahu a práci, konstrukci postupně odhalovat a vysvětlovat podle jejich potřeby. Dva příklady - zobrazit trojúhelník ve dvou různých . Stejnolehlost_kružnic12. Vysvětlen postup zobrazení kružnice ve stejnolehlostech s.

a) 2 řešení, b) 1 řešení, c) 0 řešení, d) nekonečně mnoho řešení. 3.15 Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a) c =7 cm, 5va =6, cm, a +b =12,5 cm; b) c =4cm, α=600, b. Stejnolehlost př. 1 Prezentace ukazuje řešení konstrukčních úloh s využitím stejnolehlosti. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině, jako návod pro řešení podobných příkladů, pro domácí přípravu, při opakován, případně k samostudiu stejnolehlost - vlastnosti, úlohy, podobnost a shodnost trojúhelníků, věty) 24. Stereometrie. (polohové vlastnosti - řešení úloh, metrické vlastnosti - řešení úloh, zobrazení v prostoru => goniometrie, trigonometrie, Eukleidovy a Pythagorova věta) 25. Objemy a povrchy těles podobnost a stejnolehlost konstrukční úlohy Komplexní čísla algebraický tvar Číselné obory - příklady Příklad 1 Rozhodni, zda každé přirozené číslo je zároveň číslo celé. Uveď příklad. Ano je. Řešení. 18 + 23 + 7 + 12 = =. Řešení lineárních nerovnic s jednou neznámou a jejich soustav. Stejnolehlost. Konstrukční úlohy. 2. ročník. 4. Funkce. Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce. Konstantní funkce, lineární funkce, přímá úměrnost. Funkce s absolutními hodnotami. Kvadratická funkce a její užití při řešení.

Řešené příklady na stejnolehlost najede dole ke stažení v souboru stejnolehlost_resene.pdf. Rovnice a nerovnice. Rovnice, nerovnice, jejich soustavy, ukázkové příklady a testy s vyhodnocením. Kvadratické rovnice. zkontroluj si řešení (i v C). Exponenciální a logaritmické rovnice. Mocniny příklady k procvičení jsou. Podobné zobrazení s koeficientem k = 1 je shodné zobrazení. Tvrzení ihned plyne z definice shodného a podobného zobrazení. Také platí, že každé shodné zobrazení je podobné zobrazení s koeficientem podobnosti k = 1. V kapitole o shodných zobrazeních jsme zavedli pojmy přímo a nepřímo shodný trojúhelník jednak pomocí přesouvání trojúhelníků v rovině a také. Řešené příklady (61). Různé pro žáky (5). Testy z fyziky (33) vysvetlenie učiva, príklady, testy, materiály pre žiakov i učiteľov. Ako zistíme, či je funkcia párna alebo nepárna , ak poznáme iba jej graf? Stačí, keď si zopakujeme pojmy osová a stredová súmernosť 1011479

matematika a řešení úloh. download Stížnost . Komentáře . Transkript . matematika a řešení úloh. Stejnolehlost - přímka, kružnice, bod Od: noname599878 13.04.15 14:57 odpovědí: 3 změna: 15.04.15 19:41 Je dána přímka p, kružnice k a bod A. Bod A neleží na přímce p ani na kružnici k, přímka p nemá s kružnicí k žádný společný bod Příklady rozšiřujícího učiva -stejnolehlost, konstrukční úlohy; -konstrukční úlohy na užití množin bodů dané vlastnosti. 4 Goniometrie a trigonometrie Opakování učiva: goniometrické funkce ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníku. Orientovaný úhel, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti a. Zapište rozbor, přesný postup konstrukce a načrtněte situaci, kdy má úloha největší možný počet řešení. 7 14. Stejnolehlost a její užití v konstrukčních úlohách Objasněte definici stejnolehlosti jako zobrazení a uveďte její vlastnosti. Příklady doložte využití stejnolehlosti při řešení konstrukčních úloh

Nejde o pouhý logický uspořádaný soupis učiva, který obsahují běžné učebnice. Jde o uspořádaný a ve škole ověřený postup, který vede k tomu, aby při jeho plnění co největší část studujících pochopila a zvládla problematiku na úrovni umožňující samostatné řešení problémů Příklad 1. Zobrazte daný pětiúhelník ABCDE ve středové souměrnosti se středem v bodě S.. Rozbor. Při zobrazení pětiúhelníka budeme postupovat podle. 9. Rovnice s parametrem (řešené příklady) 10. Pravoúhlý trojúhelník. Listopad. 44. týden. 11. Shodná zobrazení - řešení základních úloh. 45. týden - písemka MO 10. 12. Podobná zobrazení, stejnolehlost. 13. Konstrukční planimetrické úlohy. Po konzultaci otázek 11. a 12. budu požadovat narýsované konstrukce těchto. Řešení úplné a neúplné kvadratické rovnice. Diskriminant kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých. Kvadratická nerovnice, její početní a grafické řešení. Slovní úlohy. Příklady. Tři příklady k procvičení konstrukce čtyřúhelníků (kosočtverec, rovnoběžník, lichoběžník). Ukázky řešení jsou připraveny v GeoGebře. 10 VY_32_INOVACE_1M2_10_ctyruhelnik_II Konstrukce čtyřúhelníků II Tři příklady k procvičení konstrukce čtyřúhelníků (obecný, tečnový tětivový). Ukázky řešení

Video: Stejnolehlost - Wikipedi

[Otázky ke zkoušce KMA/PLA 2019] [Vzorové příklady KMA/PLA 2016] Řešení vzorového příkladu č. 1 (užití mocnosti bodu ke kružnici a pomocné kružnice) Řešení vzorového příkladu č. 1 (užití mocnosti bodu ke kružnici a Eukleidovy věty o odvěsně) Řešení vzorového příkladu č. 15 (bod-přímka-kružnice) Řešení. 10. Podobné zobrazení (podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty, stejnolehlé útvary, konstrukční úlohy, užití podobnosti trojúhelníků, ve slovní úloze) (řešení lineárních a kvadratických rovnic s parametrem, řešení soustav rovnic s parametrem) 17. bude obsahovat příklady z uvedených okruhů učiva 5 minut. Příklady. Homomorfismy okruhů. Obor integrity, těleso, pole, příklady. 9. Základní pojmy dělitelnosti v komutativním oboru integrity. Relace dělitelnosti a asociovanosti v oboru integrity. Příklady eukleidovských oborů integrity a příklady na užití Eukleidova algoritmu. Ireducibilní prvek, prvočinitel. 10. Rovnice 9 Podobnost a stejnolehlost 63 10 Skládání zobrazení 65 11 Výsledky a návody 67. Tato sbírka úloh měla původně vyjít v tištěné podobě k procvičování učiva z publikace [6]. Sbírka nebyla z časových i finančních důvodů dokončena a Řešení.a)Představuje-li výraz bod X, je to hmotný bod s hmotností 1. Souče

Konstrukce trojúhelníku - vyřešené příklady

Pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2.stupeň základních škol Řešení rovnic s neznámou pod odmocninou. Příklady na řešení rovnic substitucí. 3. Soustavy rovnic: /7/ - únor Soustavy lineárních rovnic se dvěma a třemi neznámými. Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic. Soustava lineární a kvadratické rovnice. 4. Nerovnice: /15/ - únor - březen Lineární nerovnice Klíčová slova kapitoly: stejnolehlost stejnolehlosti, koeficient stejnolehlosti neboli homotetie, střed Čas potřebný pro prostudování kapitoly: 2 hodiny teorie + 5 hodin řešení úloh a provedení konstrukcí strana 48 Řešení planimetrických úloh - konstrukční a početní úlohy 3.1 Podobné zobrazení, stejnolehlost.

Konstrukční úlohy a jejich řešení. Typy úloh, fáze a metody řešení, problematika počtu řešení. Řešitelnost úloh pravítkem a kružítkem. Apolloniovy a Pappovy úlohy ve škole. Základní pravidla rýsování. Množiny bodů dané vlastnosti, přehled a užití. Důkazové úlohy 5. týden / 16.-22. 3. / Samostudium: Shodná zobrazení v rovině. Zde je zadání samostatné práce pro 5. týden: Prostudujte prosím následující text Shodná zobrazení v rovině - analytické vyjádření, samodružné body a směry (navazuje na texty zveřejněné výše) a co nejlépe vyřešte Příklady 5.1 až 5.9, které jsou v textu uvedeny

Stejnolehlost kružnic řešené příklady stejnolehlost

Stejnolehlost Úloha 9: Jsou dány kružnice k(O, 18 mm), k´ (O´, 45 mm). Sestrojte jejich společné tečny. Společné tečny kružnic procházejí středy stejnolehlosti. Postup řešení: 1. Sestrojíme středy stejnolehlosti obou kružnic. 2. Body dotyku nalezneme pomocí Thaletových kružnic. 3. Sestrojíme společné tečny obou kružnic Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran Očekávaný výstup: gymnaziální vzdělávání » Matematika a její aplikace » Matematika a její aplikace » Závislosti a funkční vztahy » formuluje a zdůvodňuje vlastnosti. Euklidovy věty - Euklidova věta o výšce a Euklidova věta o odvěsně. Základní vzorce na Euklidovy věty. Příklady včetně řešení Parametrizace obloukem. Frenetovy vzorce, křivost a torze. Příklady. Parametrizace plochy, tečná rovina plochy. Křivka na ploše a její křivost, Gaussova křivost a její význam. Příklady. 1. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Kombinace, variace, permutace (bez opakování, s opakováním) a jejich užití při řešení úloh metody řešení algebraických rovnic. 9. Grupy - Grupa a její vlastnosti, konkrétní příklady. Podgrupa, podgrupa generovaná podmnožinou. Rozklad grupy podle podgrupy, Lagrangeova věta. Faktorová grupa podle normální podgrupy a podle kogruence. Homomorfismus grup, věta o homomorfismu grup. Cyklické grupy a jejich vlastnosti. 10

Stejnolehlost a její vlastnosti Základy geometrie

Stejnolehlost řeší lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení graficky znázorňuje řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, zdůvodní, kdy je zkouška nutnou součástí řešení Učebnice matematiky, její funkce a parametry. Didaktická vybavenost učebnic matematiky - příklady ze školské praxe. Grupa podobností a její podgrupy. Samodružné body a směry podobnosti, charakteristické kořeny a vektory. Stejnolehlost, početní vyjádření, vlastnosti. Řetězové zlomky. Řešení kongruenčních. Relace dělitelnosti a asociovanosti v oboru integrity. Příklady eukleidovských oborů integrity a příklady na užití Eukleidova algoritmu. Ireducibilní prvek, prvočinitel. 10. Rovnice. Základní věta algebry. Rovnice 1., 2. a 3. stupně, metody jejich řešení řešení, casus irreducibilis. Vietovy vzorce

Matematika - příklady

Autor knihy: J. Petáková, Počet stran: 288, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: Prometheus, Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol (Základní poznatky o výrocích a množinách, Základní typy rovnic a nerovnic, Rovnice s parametrem, Funkce, Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, Goniometrické funkce. Shodná zobrazení v rovině - definice, klasifikace, jejich vlastnosti, skládání a užití k řešení úloh. Podobnost a stejnolehlost v rovině, vlastnosti a užití k řešení úloh. Eulerova přímka a Feuerbachova kružnice. Kruhová inverze - obraz bodu, přímky, kružnice, vlastnosti. Užití k řešení úloh Kapitola obsahuje algebraické řešení příkladů metodou dosazovací a sčítací. V učebnici jsou uvedeny i příklady, kdy soustava nemá žádné řešení nebo jich má nekonečně mnoho. V závěru kapitoly se objevují slovní úlohy, u kterých se při jejich řešení předpokládá použití soustav rovnic Pappovy a Apolloniovy úlohy - teorie a řešené příklady s animací postupu po krocích + cvičení vhodné na projektor (.html) Planimetrie - množiny bodů s danou vl., mocnost bodu ke kr., geometrická zobrazení - posunutí, otočení, stř. a os. soum., stejnolehlost, Pappovy a Apolloniovy úlohy na projektor (.html tematicky navazují na uvedené okruhy. Příklady jsou vybrány z učebnic matematiky ZŠ a gymnázia. Analýzu doporučujeme provádět podle hledisek: 1) Zařazení podle obsahu do výuky 2) Předpokládané znalosti a dovednosti 3) Metody řešení a posloupnost kroků řešení

Konstrukční úlohy - GV

Angličtina Australia and New Zealand Business correspondence Canada City life and country life Education CZ, UK, USA Engineering English verbs - Grammar use of english Grammar Grammar - modální slovesa Grammar - nepřímá řeč Grammar - Project Grammar - přídavná jména a příslovce Grammar - vyjádření budoucnosti Health Hobbies Holidays Housing Information Technology. Množiny bodů v rovině - definice, metody určování, významné příklady množin bodů. Konstrukþní úlohy - metody a fáze řešení, ilustrativní příklady. Didaktika (případné doplňující otázky): Jazyk školské matematiky - formy jazyka, matematické formulace, problém 3 jazyků Goniometrické rovnice - definice goniometrické rovnice - typy goniometrických rovnic - postup při řešení, počet řešení Doporučené příklady : Pet. : 52/ 1 - 24; Jirásek I : 320/9.67. - 9.74 Planimetrie . Zadání samostatných prací a přípravy, termíny písemek a prezentací.; Konstrukce trojúhelníka Příklady (zde uvedené příklady již neposílejte!):. 2.19/a (od Katky Č. 2.D); 2.19/b (od Honzy F. 2. D) 2.19/c (od Terky B. 2.D) - další dva trojúhelníky jsou i dole, uvedete-li počet řešení, nevadí, že je nenarýsujete:-); 2.19/d (upraveno dle Honzy Ř. 2.D. Krokování činí řešení příkladů přehlednějším a také Jsou zde i příklady souměrných objektů ze života. Obrázky jsou vytvořené v Cabri a je nabízena možnost si je stáhnout a spustit stejnolehlost, u které najdeme úloh více

Stejnolehlost bodu (video) Stejnolehlost Khan Academ

Přijímací zkouška na obor Logika je jednokolová, ústní. Uchazeč obdrží dva až tři příklady, jejichž řešení si samostatně rozmyslí a připraví. Jakmile bude hotov, předstoupí před komisi, které představí své řešení. Typové příklady jsou zde 8. Soustavy rovnic a nerovnic, geometrická interpretace řešení, užití substituce při řešení rovnic a soustav rovnic, soustavy rovnic s parametrem. 9. Základy planimetrie. 10. Shodná zobrazení v rovině, podobnost, stejnolehlost a jejich užití. 11. Funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí. 12 a zde je jejich řešení VZOROVKA A VZOROVKA B • ZADÁNÍ BLESKOVEK - těch, které se tematicky týkaly této velké písemky • v domácí sešitech byste měli mít řešení následujících domácích úkolů : 1. DOMÁCÍ ÚKOL - příklady 2., 3. a 4. ze souboru MATEMATICKÁ SYMBOLIKA V GEOMETRI Stejnolehlost: 1 2 Obsahy a obvody rovinných obrazců: 1. přehled vzorců 2. příklady s výsledky 3. příklady bez výsledků 4. řešené příklady 5. online kalkulačka 6. řešené příklady (hackmath) 7. příklady (metodické listy

Stejnolehlost kružnic řešené příklady. příklady z hodiny, konstrukce - zip soubor s html ukázkami. elementární příklady z hodiny (řešení má např. Jindra P.) Vektorový součin - příklady k procvičení. Analytická geometrie přímky a roviny (v rovině i v prostoruú 13.Napište rovnici přímky, která prochází bodem. Následující příklady využívají tohoto nástroje. Řešení: Tato úloha patří je prostorová stejnolehlost. Představa této prostorové analogie stejnolehlosti v rovině žákům obvykle nečiní větší problémy. Její princip ukazuje model stejnol (obr 28. užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situac -definuje stejnolehlost - zobrazí daný geometrický útvar ve stejnolehlosti příklady z praxe Objem a povrch kužele Objem a povrch koule my a povrchy těle Úloha má jedno řešení v dané poloro vině. 9 Středová souměrnost Definice: Je dán bod S. Středová souměrnost se středem S je shodné zobrazení S( S), který přiřazuje: 1. každému bodu X ≠ S bod X´ tak, že bod X´ leží na polopřímce opačné k polopřímce SX , Řešené příklady s použitím shodného zobrazení. Rozšiřující učivo: Stejnolehlost F (stejnolehlost, střed stejnolehlosti, koeficient stejnolehlosti, konstrukce, výpočty). Zvětšují a zmenšují obrázky, rýsují zmenšené a zvětšené čtverce podlezadaného postupu, zkoumají jejich vlastnosti, prostřednictvím úloh se seznamují s pojmem stejnolehlost

 • Liebherr postrizin.
 • Ceska prijmeni na s.
 • Kuchyně na chatu.
 • Jak sjednotit barvu vlasů.
 • Ojetý vw tiguan.
 • Nosič peruzzo padova.
 • Žlutá kulatá cuketa recept.
 • Lego boost navod.
 • Deratizace cheb.
 • Rekordní teploty 2015.
 • Romská problematika.
 • Herrenchiemsee.
 • Gggames.
 • Hypixel.
 • Kdy bůh stvořil svět.
 • Ginkgo biloba keř.
 • Bylinkovo trvalkový záhon.
 • Poltergeist i.
 • Prodej sak.
 • Ccc prostějov zlatá brána.
 • Kopírovací papír na látku.
 • Hp photosmart c4180 problem s kazetou.
 • Závěsy se sovičkami.
 • Fabia wrc cena.
 • Elektrické sekačky.
 • Modely aut nex.
 • Odpor vzorec.
 • Joga rakovník.
 • Plectranthus amboinicus použití.
 • 360 photo android.
 • Přeškrtnutý text outlook.
 • Pátek třináctého 9 online cz dabing.
 • Projekční plátna.
 • Simon and garfunkel songs.
 • Kdovici.
 • Filmy o ježíšovi.
 • Předání zdravotnické dokumentace novému lékaři.
 • Nike huarache.
 • Dorothy hamill and mark hamill.
 • Jak získat stipendium na studium v zahraničí.
 • Anatolský pastevecký pes povaha.