Home

Šlechta za první republiky

Shrnující studie mapuje osudy české šlechty za první československé republiky v letech 1918-1938. Autor se v úvodu zaměřuje na zákony upravující postavení šlechty po pádu monarchie v nové republice, její vlastenectví, sleduje jakými stereotypy byla aristokracie nahlížena veřejností a jak její tradiční pozici zásadně změnila pozemková reforma Česká šlechta. Za první republiky bylo dokonce trestné někomu udělovat titul, ale opravdu krušné časy přišly až po Vítězném únoru v roce 1948. Většina nejdůležitějších aristokratů zmizelo do exilu a po revoluci se smutkem hleděli, jak bylo o jejich majetek postaráno Pár slov o české šlechtě v éře První republiky. na jedné straně nekritický obdiv a skrytou touhu po nápodobě a na straně druhé nepochopení a odsudek si šlechta zachovala i po vzniku Československé republiky, tedy v v situaci, kdy definitivně přišla o svou politickou moc, již si zachovávala i v pozdním období.

Šlechta v éře prvorepublikového Československa (1918-1938) Shrnující studie mapuje osudy české šlechty za první československé republiky v letech 1918-1938. Autor se v ú.. Historicky se šlechta vyvinula z družiny panovníka, jejímž členům byly svěřovány důležité funkce ve státě i správa nad částí území, kterému panovník vládl. Postupně se družiníkům svěřené území stalo dědičným a začaly se k němu vázat jednotlivé šlechtické tituly Mezi první právní normy, které po rozpadu Rakousko-uherské monarchie přijala nově vzniklá demokratická republika Československo, byl zákon o zrušení šlechtických titulů. Od té doby se naše národy setkávaly se šlechtickými tituly už jenom v hodinách dějepisu, při studiu historie, v literatuře, a nebo také v pohádkách, bájích, pověstech Nebyl to první statečný čin, už rok předtím podobně šlechta protestovala proti Mnichovské dohodě. To vše bylo pokládáno za »říši nepřátelský akt«. Všichni, kteří podepsali, byli potom Heydrichem postaveni pod nucenou správu jako my nebo jako Colloredo-Mansfeldové dokonce vyvlastněni

Jak se žilo za první republiky? Jak lidé bydleli, jaké měli platy a kdo měl nárok na penzi? Na naše dotazy odpovídaly Blažena Gracová a Andrea Pokludová, docentky Ostravské univerzity, které se o toto období zajímají Seznam představitelů českého státu přináší přehled hlav státních útvarů, které se v minulosti nacházely na území dnešního Česka.Uvedena jsou česká knížata, korunovaní i nekorunovaní králové (vládci Českého království, později České koruny), protikrálové, dále prezidenti Československé republiky (včetně Protektorátu) a České republiky Jak bydlela drobná šlechta za první republiky, vám poví na mníšeckém zámku V zámeckém parku se dokončuje druhá etapa rekonstrukce. Na rozloze 6500 m2 se vybudovaly cesty a drobné zahradní stavby, mezi něž patří zídky a schodiště. Došlo k ošetření stromů, k probírce a kácení náletů a založily se trávníky Za první republiky platil zákon a dodnes platí, že se nesměly užívat šlechtické tituly. Hodně by mě urazilo, pokud by někdo namítal, že za první republiky zde nebyla demokracie. Proto se zároveň ptám, jak je možné, že dnešní sdělovací prostředky klidně porušují zákon a jsou to i veřejnoprávní média!! Za úmyslné a veřejné užití šlechtického titulu měl viník zaplatit pokutu od 50 do 15 tisíc korun nebo mohl být potrestán vězením v délce od čtyřiadvaceti hodin do čtrnácti dnů. Přestože se ale za první republiky zákon běžně porušoval, nejsou podle historiků známy případy konkrétních postihů

Moderní-Dějiny.cz Šlechta v éře prvorepublikového ..

Šlechta českých zemí v evroé diplomacii . Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu se v návštěvnické sezóně 2018 vydaly za příběhy více či méně známých osobností z řad šlechty českých zemí, které svým diplomatickým uměním ovlivnily běh evroých a světových dějin Mezinárodní spolupráce v myslivosti byla již za první republiky. ČSR patřila k zakládajícím členům Mezinárodní lovecké rady - C.I.C., která byla založena v roce 1928 a oficiálně zahájila svou činnost v roce 1930 Nejbohatší muž první republiky se narodil v malém městě Přeštice, které leží v Plzeňském kraji. Jednalo se o Jaroslava Preisse. Ve stručném popisu lze zmínit, že se jednalo o bankéře, národohospodáře, politika za mladočeskou stranu a meziválečného politika za Československou národní demokracii

Šlechtické rody už nejsou jako dřív

 1. To znamená, najít si cestu k novému státnímu uspořádání. Dá se říci, že v naprosté většině zůstala loajální. Ovšem tyto problémové faktory z počátku existence První republiky se u německy cítící šlechty odrazily negativně ve 30. letech, kdy tato šlechta často inklinovala k nacionálnímu socialismu
 2. Na druhou stranu, šlechta za vyplacené náhrady, přestože byly nízké, ve třicátých letech některá sídla opravila a velmi často zrekonstruovala rodinné hrobky. Byl to projev rodinné identity v nových společenských podmínkách první republiky. František Udržal - sedlák z Dolní Rovn
 3. V některých případech došlo k převodu daného majetku na stát za symbolickou jednu korunu či věnováním. Přesto určitý boj proti šlechtě pokračoval. V roce 1920 byl zrušen šlechtický titul a jeho užívání bylo zakázáno, následně i pod hrozbou trestu. Přesto k tomuto porušování během první republiky docházelo
 4. Jak bydlela drobná šlechta za první republiky vám poví na mníšeckém zámku Zámek i během podzimu a zimy nabízí k návštěvě dva prohlídkové okruhy věnované životu a bydlení drobné šlechty za první republiky. Projít se zámkem můžete od úterý do pátku od 11.00 do 14.00 hodin, o víkendech je otevřeno od 10.00 do 16.
 5. Šlechta v éře první republiky. Přihlásit se. Diplomová práce přibližuje historii šlechty v éře první republiky, popisuje změnu jejího postavení po roce 1918, dále se zabývá vyrovnáním šlechty s prvorepublikovými zákony, zvláště s pozemkovou reformou. Práce je zaměřena i na každodenní život aristokracie ve.
 6. Salon první republiky předvede ctěnému publiku komentovanou dobovou přehlídku Elegance a styl první republiky (1918-1939). Jaroměřice nad Rokytnou 18. 6

Pro právě šlechta ve službách Masarykovy republiky? 6 O pramenech a literatuře aneb Úskalí přístupu k zvolenému tématu 12 ást I. Z výsluní na okraj spoleþnosti eská šlechta v první polovin 20. století (1918-1945/1948) 1. Šlechta v éře prvorepublikového eskoslovenska (1918-1938) Šlechta za Masarykovy republiky. 29.7.2010. Hodonín /NA VÝSTAVU DO MUZEA/ - Nejaktivnější v nové republice byli Schwarzenberkové, Kinští, Lobkowiczové, Kolowrat-Krakovští a Bořkové z Dohalic Proto je chtěl v první fázi využít a zapojit do diplomatických služeb Československa Šlechta nenáviděná i vzývaná Češi to mají se vztahem ke své aristokracii nejméně posledních sto let dost složité. Za první republiky jí pohrdali, za komunismu nenáviděli (tedy ne všichni, ale mnozí ano) a teď se zase opájejí (dtto) romantickými představami o návratu monarchie Re: U nás žádná šlechta není Ano, za první republiky byly šlechtické tituly zrušeny. Ale komunisté zrušili mnoho nařízení z první republiky, mezi jinými, nejspíše náhodou, i toto nařízení. A od té doby ke změně nedošlo. Takže se o žádný trestný čin nejedn

Pár slov o české šlechtě v éře První republiky - Blog iDNES

Kronika první republiky Československé státní symboly Hymna, vlajka a znak Geografie ČSR Od Aše po Jasiňu Atlasy a mapy Kartografická tvorba 1848-1914 Češi za Rakousko-Uherska Předehra 1887-1922 Karel I. Habsbursko-Lotrinský Poslední český král 1914-1918 Cesta k samostatnosti Od loajality císaři k vyhlášení nezávislost Studijní úmrtnost studentů byla za první republiky vysoká, v průměru asi padesát procent. Po prvních čtyřech semestrech na lékařské fakultě, kdy se skládaly klíčové zkoušky z anatomie a fyziologie, odpadalo až třicet procent studentů. To je ovšem řeč o třetině z velmi úzkého výběru Základní vojenská služba (ZVS) existovala v Československu od dob první republiky, a to až do roku 2004, nicméně její historie sahá mnohem a mnohem dál. Historie základní vojenské služby na našem území počítá už od roku 1649, kdy vznikla první stálá armáda v českých zemích jakožto součást rakouské armády Shrnující studie mapuje osudy české šlechty za první československé republiky v letech 1918-1938. Autor se v úvodu zaměřuje na zákony upravující postavení šlechty po pádu monarchie v nové republice, její vlastenectví, sleduje jakými stereotypy byla aristokracie nahlížena veřejností a jak její tradiční pozici. Hodonín - V pohnutých týdnech roku 1938 vyzývaly k vojenskému zákroku proti nacistickému agresorovi, mnozí z významných českých šlechtických rodů Schwarzenberků, Bořků Dohalských, Lichnovských, Kinských či Lobkowiczů proti fašistům aktivně bojovali. Řadu z nich to stálo život

Moderní-Dějiny.cz Československá kinematografie za první ..

Zdeněk Hazdra: Šlechta na obranu republiky Lidové noviny 14. září 2013, str. 24 Před pětasedmdesáti lety se česká šlechta postavila na obranu státu ohroženého sousední velmocí. Sedmdesát procent českých šlechticů se hlásilo k němectví a někteří z nich se stali aktivními podporovateli Henleinova totalitního hnutí Rozhodující byl první den, kdy do Dubu přijeli. Bylo to v srpnu, jako dnes vidím, jak zapadalo slunce a celý zámek dostal růžovou patinu, která skryla opadající omítku. Kouzlo genia loci dotvářela vůně čerstvě pokosené trávy z nedalekých luk a na věži seděli dva čápi. To mě vzalo za srdce jako první láska

Moderní-Dějiny

Téměř přesně před sto lety, v únoru 1920, dostalo Československo oficiálně své státní symboly - malý a velký státní znak i trikoloru. Jejich podoba a styl ale nejsou nahodilým nápadem kreslířů z minulého století, své kořeny mají už ve 13. století. Tehdejší tuzemská šlechta by podle nich dnes poznala, že je doma, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz. Během této přestavby dostaly České Budějovice novou barokní tvář a byly vystavěny nové církevní stavby. Století devatenácté je spjato s technickým pokrokem a rozvojem průmyslu. Zejména první koňská železnice vedoucí do Lince byla evroým unikátem Češi se v závěru první světové války zcela rozešli s rakousko-uherským mocnářstvím, přičemž jedním ze symbolů zaniklé monarchie byla šlechta. S ní měla česká společnost dlouhodobě problematické vztahy, uvedl historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Také proto byl zákon o zrušení šlechtictví, titulů a řádů jedním z.

Česká šlechta aneb Soupeření Schwarzenbergů, Lobkowiczů a

Mezi současnou šlechtu Zemí Koruny České, respektive její potomky (šlechtictví je od vzniku republiky po roce 1918 zrušeno) patří v první řadě restituenti rodových zámků, hradů a občas paláců ve městech a dále také šlechta, která v Zemích Koruny české šlechtická sídla nemá, ale v současné době zde žije Aktivity za první republiky. Alois Neuman se narodil dne 12. března 1901 ve Smidarech v rodině četnického strážmistra. Po maturitě na reálném gymnáziu (1919) se stal nejprve výpomocným učitelem ve Psářích a začátkem února 1920 nastoupil v Brandýse nad Labem jako městský manipulační úředník Od 9.30 - 16.30 - prohlídky o tom jak bydlela drobná šlechta za první republiky I. a II. okruh Od 10.15 - 15. 15 - prohlídky pro děti s názvem TŘI VĚŽE PROGRAM V NEDĚLI: 26. září Od 9.30 - 16.30 - prohlídky o tom jak bydlela drobná šlechta za první republiky I. a II. okru Snil jsem o ní ale od začátku, deset let jsem sbíral věci. Myšlenka je rychlá, kdybych za sebou ale neměl ty roky, nešlo by to, říká milovník artefaktů z první republiky. Jeho nadšení se dalo dohromady s velkou kreativitou a za chvíli bylo hotovo. Pronajal si stavení vedle zámku, kde byl velký prázdný prostor

Stručné dějiny husitství I (1415 - 1436) Chceme-li stručně (což je velice relativní pojem) popsat dějiny husitství, musíme se nejprve zmínit o osobnosti, podle níž byl tento významný úsek našich národních dějin nazván. Jan Hus, vycházeje z díla anglického myslitele Johna Wyclifa, jeho učení tvůrčím způsobem dále rozvinul, ale především se ho důsledně. O víkendu 22. a 23. února přijďte s dětmi putovat za pohádkami do zámeckých komnat v Mníšku pod Brdy. Potěšit se můžete také vstupem do kouzelného sklepení, kde na děti čekají bájné a pohádkové bytosti. Pro dospělé jsou připraveny prohlídky věnované bydlení drobné šlechty za první republiky První a druhé čtení zákona stačili schválit 3. prosince 1918 za pouhých 37 minut a o týden později již návrh zákona vstoupil v platnost. Český národ se tak začátkem 20. století vzdal části svých historických tradic, když právním způsobem zapřel svou vlastní aristokracii 1990 - První novela branného zákona po roce 1989 stanovila délku základní vojenské služby na 18 měsíců a uzákonila možnost civilní služby. 1991 - Novela zákona prodloužila věkovou hranici při povolování odkladů základní a náhradní služby z 22 na 25 let a u studentů vysokých škol z 28 na 30 let

Jak šlechta v Čechách přišla o půdu | Pardubice

Česká šlechta nesla tento fakt značně nelibě. Vždyť mezi ní byli zapřisáhlí vlastenci a četní národní obrozenci devatenáctého století mohli svou činnost vykonávat právě díky jejich mecenášství. Navíc někteří bojovali za budoucí stát i na frontách první světové války Aristokracie v moderní době byla společenskou vrstvou, kde více než národ znamenal životní styl, kultivovanost, ušlechtilé zájmy, a lhostejno bylo, zda se její příslušníci setkávali ve Vídni, Svatém Mořici, Benátkách, Paříži nebo na českém venkovském sídle Pan David Šimek je starostou 8 let. Za největší úspěch v období 2014-2018 lze považovat získání 400 mil. Kč na dotacích. Byly kompletně zatepleny školské budovy, zahájena stavba domu pro seniory či budován komplexní systém péče o občany bez přístřeší. Vybudován byl např. i nový dopravní terminál a zaplněn Ta první hořekuje nad rozbitím starého Rakouska a odmítá celé naše národní obrození. Měli jsme prý rozvíjet ne jazykové, ale zemské vlastenectví, jak je deklarovala zemská šlechta. Tvrdila, že je nicht tschechisch, nicht deutsch, echt boemisch, fest oesterreichisch, fuer Gott, Koenig und Vaterland V roce 2018 se výstava Šlachta v boji za českou státnost uskutečnila v Dělnickém domě Brně- Líšni, na zámku v Rychnově nad Kněžnou a na zámku Dobříš. Kromě těchto výstav se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal 17. září seminář nazvaný Česká šlechta se zasloužila o stát

V první - nazvané Z výsluní na okraj společnosti - česká šlechta v první polovině 20. století (1918-1945/1948) - po teoretické stránce plasticky přibližuje situaci, ve které se ocitla česká aristokracie po skončení první světové války. Jako správný historik nestojí a priori na žádné straně nepřátel Praha - U Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce skončila oprava prostoru před historickou budovou. Řemeslníci obnovili záhony a trávník, vybudovali automatický závlahový systém a odvodnili a zrekonstruovali mlatové a asfaltové plochy. Přibyly také nové lavičky, koše a osvětlení. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman Projevy hospodářského nacionalismu za první Československé republiky ve dvacátých letech 20. století Milan Mazanec Odčiňujeme Bílou horu!. Pozemková reforma za první republiky jako příklad hospodářského nacionalismu. Milan Šedivý ; První Republika a současnost z pohledu nerovnosti mužů a žen Anna Novákov Pozemková reforma za první republiky jako příklad hospodářského nacionalismu Podle propagátorů reformy nabyla tato šlechta půdu neprávem, díky pobělohorským konfiskacím. Tato křivda měla být napravena ve jménu hesla Odčiňujeme Bílou horu. Reformě byl tedy poplatně s dobou vtisknut sociální a nacionální.

Prokletí bohatých

Šlechtické tituly a jejich hierarchie - Frau

Kdo je kdo v české šlechtě: Podívejte se na unikátní

České země v éře první republiky O přežití a o život (1936-1938) Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha obsahuje závěrečnou část politických dějin první československé republiky a kulturní přehled celého období Šlechta ve službách první republiky - Zdeněk Hazdra. Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého..

Masarykova pozemková reforma probíhala průběžně po celých 20 let první republiky a šlechtě a katolické církvi byla odebírána půda a následně přerozdělena rolníkům. Tím byly řešeny i pobělohorské křivdy, které německá a rakouská šlechta, kolaborantská česká šlechta a katolická církev spáchaly po roce 1620. Vzali jim tituly, byla také provedena pozemková reforma, kdy se zabavila spousta majetků. Přesto Schwarzenbergové (obě větve) zůstávají více než loajální; před zánikem první republiky v roce 1938 zaplatí ze své kapsy betonové opevnění na hranicích a v nejtěžší době se prohlašují za Čechy Šlechta českých zemí v evroé diplomacii. 22.03.2018 / 14:47 | Aktualizováno: 05.04.2018 / 14:31 Dnes byl v Černínském paláci slavnostně zahájen za účasti ministra kultury Ilji Šmída, generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy projekt Šlechta českých zemí v evroé diplomacii

Video: Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s

Ostatně za Rakouska byla a u většiny českých a moravských obyvatel ještě za první republiky němčina die zweite Muttersprache. Tedy druhá mateřština. Ale možná že díky návratu části zemské šlechty po roce 1989, dále pak diskusím o restitucích šlechtických a církevních majetků, se probudil i zájem o šlechtu Za první republiky 54. Männergesangverein 64. Damensingverein 67. Pěvecko-hudební spolek Žerotín 68. Stručná historie 68. Za první republiky 71. Smíšený sbor 72. Filharmonie Žerotína 102. Komorní odbor Žerotína 107. Zábavní odbor Žerotína 110. Olomoucká Harmonie 111. Odbor pro pěstování lidových písní, tanců a. V druhé řadě První republiky se vrátí i Jan Vlasák v roli Aloise, který se ve 20. letech přesunul na venkov. Jsem moc zvědavý, kam se má postava dostane. Naše republika se tehdy rychle měnila, těch možností je tedy mnoho. Rád si navíc sám ve scénáři hledám mezi řádky a spoluvytvářím charakter své postavy Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. Ať už ve sféře světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky. Dne 21. října 2009 se v prostorách Národního muzea v Praze uskutečnilo historicky první slavnostní vyhlašování ankety Policista roku služby cizinecké policie za rok 2008

Seznam představitelů českého státu - Wikipedi

Byl to právě on, jemuž byla za první republiky postavena socha na tomto náměstí a odhalena 27. října 1928 za účasti Dr. Edvarda Beneše. Denis, což dnes není příliš známo, se velice zasloužil o to, aby ve Francii zpopularizoval české dějiny a Čechy vůbec Milada Pešková se při práci pro salon Rosenbaum a později Styl setkala s několika prvními dámami. Nejraději vzpomíná na Hanu Benešovou: Byla to strašně příjemná ženská. Vyprávění 95leté Milady Peškové zaznamenala Paměť národa v Pečovatelském centru v Praze 7, kde žila posledních sedm let svého života poté, co ztratila zrak. Po letech jsem se zase. Mám za to, že korzety se už za první republiky nenosily. Oblečení se během první světové války velmi zjednodušilo, sukně se zkrátily, přílišná zdobnost vyšla z módy, nosila se chlapecká silueta bez zvýrazněného pasu, ideálem byly úzké boky, plochá hruď, dlouhé nohy

Do Česka se sjíždí šlechta z celé Evropy

Za první republiky měla čeština výsadní postavení, což trvalo do roku 1939. Ostatní národy, které žily na území nově vzniklého státu, měly status menšiny a jejich jazyky nebyly přijímány jako úřední, pokud se k dané menšině v okrese nehlásilo alespoň 20 % obyvatel Česká šlechta a nacismus - chování české šlechty před a za německé okupace, manifesty šlechty v roce 1938 a 1939 a nově objevená suplika Benešovi v roce 1945. Debata i o období po roce 1918, pozemkové reformě, zákazu používání predikátů, vztahu státu a společnosti ke šlechtě, účast části šlechty na. Za první republiky církev teprve vznikala. I za první republiky měli adventisté problémy, když na vojně nechtěli v sobotu sloužit. Setkal jsem se s jedním souvěrcem, který také nechtěl ustoupit. V roce 1945 dostal milost podepsanou prezidentem Benešem, že nemusí jít sloužit na vojnu. To se potom po osmačtyřicátém změnilo šlechta - vnitřně značně diferencovaná společenská skupina, resp. vrstva typická pro evrop. středověk, kdy měla nejvýzn. soc. pozici, byla nejvýše postavena ve stavovské hierarchii.Vyskytuje se ale v různých podobách i v jiných dobách a společnostech jako různé varianty stavu urozených.V Římě tvořili první š. lidé zámožní (patricii), později za republiky.

1. Šlechta se při svém privilegovaném společenském postavení angažovala v diplomacii již od středověku a významní aristokraté pracovali v diplomatických službách i v éře občanské společnosti od 19. století včetně období první Československé republiky po roce 1918. 2 Námořní podnikání za první republiky. OBSAH kpt.Makový, kpt.Cibík, kpt.Šlechta (za 2.světové války jako letec v RAF), kpt.Klos, kpt.Horčic (školu studoval v Dubrovníku) a poslední absolvent z r.1939/40 kpt.Oleg Harna (údajně jako mladý hráč čs.fotbalového družstva zúčastnil se zápasu s chorvatským družstvem. V celých Čechách zůstalo po válce pouze něco málo přes jeden milion obyvatel, na Moravě půl milionu a necelý milion ve Slezsku. Šlechta však potřebovala pracovní síly na obdělávání polí, proto zakazovala stěhování poddaných, za pokus o útěk udělovala přísné tresty

 • Pes se počůrává doma.
 • Rekonstrukce starých chalup.
 • Jak připravit žaludek na alkohol.
 • Čokoládové řezy s jahodami.
 • Planeta země film.
 • Aids wikipedie.
 • Počet slov v angličtině.
 • Vodnář nevěra.
 • Asmodeus kapela.
 • Muzikál ledové království 2017.
 • Svítat knižně.
 • Rattlesnakes band.
 • Elektronická bicí souprava bazar.
 • Sportovní luky.
 • Lanex lx2.
 • Špatné výsledky cytologie diskuse.
 • Firefox nabídka záložek.
 • Tranzitní dálniční známka maďarsko.
 • 4k video na full hd.
 • Facebook image post size 2018.
 • Odchov chameleona jemenskeho.
 • Restaurace la fabrika třebíč.
 • Google nákupy návod.
 • Jak podpořit prasknutí folikulu.
 • The dubai mall.
 • Kód banky česká spořitelna.
 • Jmena carodeju.
 • Elektronik deutschland.
 • Halibut wiki cz.
 • Adresy v čr.
 • Daruji koně za odvoz.
 • Kdyz mi vola policie.
 • Gymnázium valašské meziříčí.
 • Sovy wikipedie.
 • Nzxt water cooling.
 • Jak nalepit tesneni do dveri.
 • Nakličovací miska výroba.
 • Francouzské tousty ohnivy kure.
 • Plugin npapi chrome download.
 • Parne vlaky.
 • Supermarine spitfire mk ia.