Home

Chrám karnak

Chrám Karnak - Afrikou

 1. Chrám Karnak . Karnak je chrámový komplex a je nejrozlehlejší v Egyptě. Vznikal postupně na rozloze 2000 akrů po dobu 2000 let.. Začalo se stavět kolem 2000 let př. n. l. a dostavovalo se za doby prvních Ptolemaiovců, konkrétně nevlastního bratra Alexandra Makedonského
 2. V jednom dni jsme měli možnost navštívit Luxor (Karnak), po cestě Memnonovy kolosy, Hatšepsutin zádušní chrám a údolí králů. Tento největší chrámový komplex stojí za prohlídku. Několik století Starého Egypta na jednom místě. A dívejte s epořádně, uvidíte nejen množství soch panovníků, ale i jejich bohů.
 3. Amonův chrám Karnak v Luxoru (Egypt) Posvátné jezero bylo vykopáno za Thutmose II. Vodou ho zásobují podzemní prameny. Poskytovalo vodu pro očistné rituály a bylo důležité také pro posvátné chrámové ptactvo. Monumentální vchody se nazývají pylony. Celkem se v Karnaku nachází deset pylonů, postavených v různých dobách
 4. Amonův chrám v Karnaku je monumentární komlex, jaký nemá obdoby nikde na světě. Nebyl vystavěn jako jednoznačná stavba, ale byl budován a dotvářen po dobu více než dva tisíce let, po dobu téměř celé dlouhé historie Egypta. Chrám v Karnaku je obrovská množina svatyň, domů, pylonů, soch, katedrál a obelisků. Všechny.
 5. Karnak (Ipetisut) byl největším náboženským chrámovým komplexem celého starého Egypta. Jeho nejpůsobivější součástí je Amonův chrám. Poté, co byli z Egypta posledními králi 17. dynastie vyhnáni Hyksósové, asijský národ, který ovládal sever země ze svého hlavního města Avaris, začala narůstat moc Amonova.

V roce 663 před naším letopočtem Karnak a jeho chrám vyplenili asyrští nájezdníci. Po více než tisíc let pak zůstal skryt pod vrstvou písku, než byl v 19. století znovu objeven a v roce 1979 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO Chrám v Luxoru. Nejdominantnější památkou je chrám, který dnes patří k nejlépe dochovaným starověkým památkám v Egyptě. Byl zasvěcen Amónovi, slunečnímu Bohu. Na jeho budování se podílelo více faraonů, zvláště pak Achnaton, Tutanchamón a Ramesses II Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Byl postaven a rozšiřován postupně po dobu více než 1500 let. V centru komplexu Karnak je obrovský chrám Amuna, ve kterém se nachází Svaté jezero. Chrám královny Hatšepsut. Hatšepsut byla královna 18. dynastie, která vládla starověkému Egyptu Luxorský chrám je rozsáhlý staroegyptský chrámový komplex ležící na východním břehu řeky Nil ve městě Luxor.Byl založen přibližně roku 1400 před naším letopočtem. V egyptštině je chrám známý pod názvem ipet resyt, což v překladu znamená jižní svatyně. Během římské nadvlády sloužil chrám jako legionářská pevnost a oblastní sídlo. Velký Chrám boha Amona v Karnaku. Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Je zasvěcen bohu Amon-Re a nachází se na pravém břehu Nilu u vesnice Karnak, dva kilometry severně od Luxoru a asi 700 km jižně od Káhiry

Na jeho výstavbě se podílela většina významných panovníků své doby. Právě svou rozlehlostí ale především i délkou výstavby se Karnak výrazně odlišuje od jiných chrámových komplexů Egypta. Hlavní chrám v Karnaku byl zasvěcen Amonovi, který se stal v období 18. dynastie nejdůležitějším egyptským bohem. Jeho. Karnak je chrámový komplex, hlavné kultovné stredisko boha Amona, v oblasti starovekého Vesetu pomenovaný podľa súčasnej dediny. Je najväčším chrámovým komplexom v Egypte, bol postupne stavaný a rozširovaný po dobu asi 1500 rokov.Na jeho výstavbe sa zúčastnila väčšina významných faraónov.. Iné projekt Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Byl postaven a rozšiřován postupně po dobu více než 1500 let. V centru komplexu Karnak je obrovský chrám Amuna, ve kterém se nachází Svaté jezero. Chrám Karnak se nachází na okraji Luxoru v jižním Egyptu, cca 500 km jižně od hlavního města Káhira. Memnónovy kolos 18. ach-menu, chrÁm thutmose iii. 19. posvÁtnÉ jezero 20. dvŮr se skrÝŠÍ 21. sedmÝ pylon 22. osmÝ pylon 23. devÁtÝ pylon 24. desÁtÝ pylon 25. alej sfing 26. chonsuŮv chrÁm 27. usirŮv a ipetin chrÁm 28. brÁna ptolemaia iii. euergÉta 29. hlavnÍ chrÁmovÝ okrsek 30. moncuŮv chrÁm Karnak je dosud největší odkrytý chrámový komplex v Egyptě, hlavní kultovní středisko boha Amona.Kromě Velkého Amonova chrámu, jež má celkem deset pylonů, k němu ještě patří severní okrsek boha Moncua a okrsek chrámu bohuně Mut, jižně od velkého chrámu.Karmak se budoval asi 1600 let

Temple of Karnak (Luxor, Egypt) - Recenze - Tripadviso

Chrám Karnak - Egypt. Chrám Karnaku v Luxoru je více než jeden obyčejný chrám. Je to přímo komplex svatyň, domů, pylonu, obelisků. Všechny tyto stavby jsou zasvěceny Thebským bohům a také egyptským vládcům ze Střední a Nové říše Karnak. Karnak je jedinečným místem. Podobné místo na Zemi nenajdete. Do doby než se Karnackým chrámem projdete, neuvěříte. Nedýchne na Vás kouzlo starých časů při procházce hypostylovou síní, nepředstavíte si v přítmí svatyně, . jak asi probíhaly slavnostní oslavy hlavních karnackých bohů, neocitnete se tváří v tvář momumentálním sochám staroegyptských. Čím se však Chrám Karnak může pyšnit, to je největší sloupová síň na celém světě. Ty postavil Amenhotep III., a jsou vysoké celých 23 metrů. Stejně jako třeba Chrám Philae u Asuánu, i Chrám Karnak se skládá z několika menších chrámů, které jsou zasvěceny různým božstvům. Těm je věnována i řada soch chrám karnak, pillared hall, sloupovitý, chrámový komplex, Egypt, karnak, luxor, starověký egyptský, faraonů, hieroglyfy Public Domai Ostatní: vstup Karnak 65/35, vstup Luxorský chrám 50/25. Celkem cca 145 L 7.2. Údolí králů. Na střeše hotelu dáváme snídani (chleba s lecčím, nezbytné vajíčko a palačinka). Přívozem se přeplavíme na druhou stranu Nilu do Théb, kde jsou další faraónské památky. Tady číhá dost naháněčů

Karnak - chrám Amonových kněž

Chrám Karnak se stal domovem Slunce. První věc, kterou Iniotef II, vládce Starého království, udělal, bylo objednat sloupec s osmi aspekty, který by byl postaven v Tebe na počest Boha. Po něm pokračovala práce Senusert, který vytvořil nejstarší chrám Amon, který přežil až dodnes Stažení royalty-free Velký sál hypostylu v Karnakových chrámech (starodávné Théby). Luxor, Egypt stock fotografie 28978729 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací O významné rozšíření se postaral Thutmose I., Amenothep III. zase nechal postavit chrám bohyně Mut či Moncuův chrám, Ramesse II., Ramesse III., Sethi II., a další. Ti všichni se zasloužili o stavbu tohoto úžasného díla. Karnak se do současnosti dochoval v dosti zbídačeném stavu, ale přesto ohromuje Stažení royalty-free Chrám karnak (Théby). Luxor, egypt stock fotografie 64482993 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací Jedná se tak o nejdéle stavěný a upravovaný egyptský chrám. Karnak byl definitivně uzavřen roku 356 n.l. na základě výnosu byzantského císaře, který uznal křesťanství jako jediné náboženství ve své říši a nechal pozavírat všechny pohanské svatostánky

Úžas! To je jistě první a také poslední pocit, který zažívá návštěvník chrámového komplexu Karnak, považovaného v období vlády Nové říše v letech 1550 - 1069 př. n. l. za srdce Egypta, posvátné místo s rezidencí faraonů, důležité administrativní centrum i obrovskou bohatou pokladnici Karnak se rozkládá na ploše více než 800 hektarů a je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Ne nadarmo ho nazýváme komplexem. Jde o tři navzájem propojené chrámy, a to jak stavebně, tak kultovně. Chrámový komplex na okraji města Luxoru je jedním z pokladů Egypta Amonův chrám

Amonův chrám v Karnaku - Egypotologie

Karnak je zároveň druhým největším starodávným náboženským místem na světě, větší je již pouze chrám, Angkor Wat v Kambodži. Karnak leží na severním okraji Luxoru , v blízkosti řeky Nil a cca 2 km od chrámu Luxor , se kterým je propojený nově otevřenou impozantní historickou cestou, kterou lemuje 2000 sfing Karnak . Karnak je chrámový komplex v oblasti starověkého Vesetu a také největším v Egyptě. Byl stavěn a rozšiřován postupně po dobu více jak 2000 let. Na jeho výstavbě se podílela většina významných faraonů tehdejší doby. Chrám Ramesse III. Z Velkého nádvoří vede vchod i do chrámu Ramesse III

Karnak, to však není pouze jeden chrám, je to neuvěřitelná soustava svatyní, sloupových síní a obelisků. Celý tento komplex působí neuvěřitelně mysticky. Na Velkém nádvoří uvidíte Sethiho chrám, zasvěcený egyptské svaté trojici, jižní stěnu spoluvytváří chrám Ramesse III Chrám Karnak v Luxoru 2. Jednodenní či dvoudenní výlet do Káhiry. Káhira je hlavním městem Egypta. Většinou je výlet spojen i s návštěvou pyramid a Sfingy v Gíze. Jedná se o časově náročnější výlet, jelikož samotná Hurghada je od Káhiry vzdálena cca 460 Km

Luxorský chrám – Wikipedie

karnak. Na této stránce jsou výsledky na dotaz karnak v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Egypt - Amonův chrám v Karnaku. Monumentální komplex nádherných staveb, vyzařujících ohromnou a příjemnou energii. Místo, které má svou duši a přivítá vás svou otevřenou náručí. Tento chrám, který byl budován postupně, mě opravdu uchvátil svým tajuplným kouzlem Karnak je mimochodem hlavním kultovním sídlem boha Amona, kterého moderní mytologie ztotožňuje s bohem slunce (Re). Chrámový komplex Karnak stojí na kraji Luxoru a patří k nejvýznamnějším egyptským památkám. Chrám Ramesse III. a sloup uprostřed náměstí, které je jeho součástí

Chrám v Karnaku - monumentální sláva Starověký Egyp

Chrám v Karnaku. Chrámové mesto Karnak je najväčším náboženským komplexom Egypta. Jeho stavba trvala cca 1 700 rokov. Labyrintový chrámový komplex slúžil k uctievaniu boha Amona. Skladá sa z troch častí, obohnaných múrmi. Chrám Amona-Rea, nazývaný aj ríšskym chrámom, je najväčším egyptským chrámom s celkovo 10. Luxorský chrám dal postavit Amenhotep III. (1390 - 1353 př.n.l.) Nachází se hned přes Korníš na břehu Nilu a v noci je působivě nasvícený. Původně na místě chrámu stála svatyně postavená Hatšepsut. Další faraoni chrám rozšiřovali a Římané tady později dokonce vybudovali pevnost. Především Ramesse II Tam navštívíte slavný chrám Karnak, největší místo bohoslužeb, které kdy bylo postaveno. Jeho starobylé jméno Ipet-isut znamená v překladu nejposvátnější místo. Chrám, nebo přesněji komplex chrámů, byl postaven před více než dvěma tisíci lety několika generacemi faraonů Temple of Karnak: Chrám v Karnaku - Na webu Tripadvisor naleznete 7 372 recenzí zákazníků, 9 134 fotografii a výhodné nabídky pro Luxor, Egypt

Celý chrám se skládá z obřích zdí, sloupů, soch a obelisků. Dalším podobným komplexem tří chrámů je Karnak, který kdysi sloužil, stejně jako chrámový komplex Luxor, k uctívání trojice nejvyšších bohů. Počátky stavby se datují kolem roku 1950 př. n. l. do období vlády faraona Senusreta I Karnak a chrám boha Amona, 3.část Autor: G. Wittberger Úžasný dojem ve velké sloupové síni vytváří vrchol tohoto komplexu. 134 sloupů s obvodem až 10 m vyplňují sál s vnějšími mírami 104 m x 52 m téměř celý Chrám, vybudovaný kolem roku 1300 před naším letopočtem z iniciativy faraona Amenhotepa III., byl zasvěcen thébskému božstvu Amon-Minovi, bohu plodnosti. Luxorský komplex byl kdysi propojen s chrámovým komplexem v Karnaku dva a půl kilometru dlouhou slavnostní alejí lemovanou 700 sfingami s tváří Amenhotepa III Fotky pro Chrám Karnak v destinaci Luxor. Objev to nejlepší ze zajímavostí v destinaci Luxor (Egypt, Egypt) a přečti si recenze ostatních turistů. Zoover - ten nejlepší pobyt This is a private family video from our holiday in Egypt. Rodinné video z dovolené v Egyptě

Amenhotep III. rozšířil Karnak, kde nechal rozebrat čtvrtý pylon Amunova chrámu, aby z něho mohl být zkonstruován nový a vytvořil také nový vstup, kde nechal vztyčit dvě řady sloupů po sedmi sloupech s rozkvetlým papyrem podél středu nového nádvoří. Dnes se nazývá Velká sloupová síň Vyzvedneme vás ve vašem hotelu v Káhiře a dovezeme na letiště odkud poletíte do Luxoru. Na letišti v Luxoru si vás vyzvedne průvodce a vaše dobrodružná cesta po egyptských památkách může začít. Nejdříve navštívíte velkolepý chrám Karnak. Je to největší chrám, který zde byl kdy postaven The Temple of Khonsu is an ancient Egyptian temple.It is located within the large Precinct of Amun-Re at Karnak, in Luxor, Egypt.The edifice is an example of an almost complete New Kingdom temple, and was originally constructed by Ramesses III on the site of an earlier temple. The gateway of this temple is at the end of the avenue of sphinxes that ran to the Luxor Temple

Karnak sa egyptsky nazýval ipet-sut, ten, ktorý zratúva meista, inými slovami chrám par excellence, ktorý identifikuje a označuje posvätné miesta.Karnak bol aj vyvolené miesto.Heliopolis juhu, nebo na Zemi, mesto svetla, kde stvoriteľ dupol nohou, matka miest prvobytného veľkého boha, chrám toho, komu bohovia hovoria o svojej láske k nemu Hanka si vybrala svůj narozeninový dárek. Pro nás nezvyklý pobyt v prázdninovém komlexu u Rudého moře. Nádherný podmořský svět, chrám Karnak v Luxoru,Údolí králů, Memnonovy kolosy. Výlet do pouště na čtyřkolkách a malé nahlédnutí do života prostých Egypťanů Amonův chrám se nachází v centrální části komplexu. Od nilského přístaviště vedla k vestibulu Velké sloupové síně alej Amonových beraních sfing z doby Ramesse II. Na jih od Amonova chrámu se nachází Mutin chrám. V severní části komplexu je Moncuův chrám Karnak a Luxorský chrám · Vidět víc » Mut. Mut (v překladu z egyptštiny Matka) je staroegyptská bohyně textově či ikonograficky doložená od konce Střední říše. Nový!!: Karnak a Mut · Vidět víc » Nil. Nil (staroegyptsky iteru) je druhá nejdelší řeka na světě, protéká východní Afrikou z jihu na sever v.

EGYPT - KARNAK - CHRÁM - 4-JW49 - Barevná, zachovalá, čistá - 192 Stáhněte si obrázky označené tagy Egypt, Luxor, Karnak Temple, Zvíře z knihovny Pixabay čítající přes 1 300 000 svobodných fotografií, ilustrací a vektorových obrázků - 129084

Veset – Wikipedie

Nejkrásnější památky světa: Egypt - Karnak — Česká televiz

Karnak sa egyptsky nazýval ipet-sut, ten, ktorý zratúva miesta, inými slovami chrám par excellence, ktorý identifikuje a označuje posvätné miesta. Karnak bol aj vyvolené miesto. Karnacké zrúcaniny ležia na stohektárovej ploche. Je to najväčší komplex posvätných stavieb starovekého Egypta A ještě jeden popis Chrám v Luxoru je sice menší než Karnak, ale přesto působí velkolepým dojmem. Má velmi dobře dochovanou výzdobu. Chrám je bohatě zdoben reliéfy i sochami. Zachovala se sloupová síň. Ze zdejšího chrámu také pochází obelisk, který daroval Egypt Francii a dnes ho můžete vidět na náměstí Concorde.

Samotný Velký chrám byl objeven poměrně pozdě, a to až v roce 1813. Je orientován přesně na východ, a jeho zajímavostí je to, že vždy dvakrát v roce, a to o rovnodennosti ozáří slunce tři jeho sochy, které však leží celých 65 metrů hluboko ve skalním masivu. Chrám Karnak. Údolí králů. Karnak - Amonův chrám je ohromný a plný turistů. Začíná šílené vedro. Ahmedův výklad má opět slabiny kvůli češtině, ale poté máme dost času na prohlídku i fotky. Ty narůstají geometrickou řadou. V největším vedru přejedeme do Luxorského chrámu, kde je právě díky tomu málo lidí. A máme z vedra dost

Egypt: Karnak a Luxor. Popis. Nacházíme se v okrsku města Luxor na východním břehu Nilu. Starověké chrámy Karnak a Luxor fyzicky spojuje 3 km dlouhá cesta, po obou stranách lemovaná sfingami. Podstatná část této komunikace byla mnoho staletí ukryta pod pozdější zástavbou a opět spatřila světlo světa v posledních letech Pod úrodným údolím Nilu se nacházejí historické památky jako kolosální pyramidy v Gíze, Sfinga, chrám Karnak v Luxoru, bohatý na hieroglyfy a hrobky Údolí králů. Kapitál, Káhira, domy osmanské stavby takový jako mešita Muhammad Ali a Egyptské muzeum vystavovat sbírku starověkých objektů Egypt-Marsa Alam, Karnak, Luxor, Nil, Chrám královny Hatšepsut, Memnonovy kolosy jetiman • Sledovat Komentovat je možné jen po přihlášení se k účtu Do egyptského letoviska Hurghada odletěly v sobotu ráno desítky českých turistů. Cestovní kanceláře po dvou týdnech zrušily omezení, které na cesty kvůli nepokojům v Egyptě měly. Letadlo Travel Service odletělo ve 3:40 hodin ráno. Téměř do posledního místa obsazený. Archiv pro štítek: karnak. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Amonův chrám v Karnaku. Share on: Facebook Twitter Pinterest Google+ LinkedIn Email. Amonův chrám v Karnaku je monumentární komlex, jaký nemá obdoby nikde na světě. Partnerské weby. Soukromé školky

Chrámové komplexy Luxor a Karnak - Egyp

Karnak je místem, kde je na rozloze asi 3 km² několik chrámů. Nachází se asi 500 km jižně od Káhiry. Nejvýznamnější z chrámů je Velký Amonův chrám. Z chrámu Střední říše se zachovalo jen velice málo. K Amonovu chrámů také náleží chrám Moncuův (na severu) a chrám bohyně Mut Luxor bol v minulosti dôležitým náboženským centrom, dominujú mu dva veľkolepé chrámové komplexy - Luxorský a Karnak. 1. Luxorský chrám. Luxorský chrám, zasvätený bohovi Amonovi, sa začal stavať za vlády faraóna Amenhotepa III. a bol dokončený za Ramessa II. Patrí k najkrajším chrámovým komplexom v Európe

Karnak Chrám Luxor. 10 13 0. Bighornu Ovce Berani. 2 4 0. Zodiac Beran Čern. Ke stažení Free fotobanka : písek, Skála, stěna, památník, socha, starověký, modrá obloha, Egypt, sochařství, umění, béžový, civilizace, Luxor. Ke stažení Free fotobanka : písek, stěna, památník, socha, Egypt, sochařství, umění, chrám, hlava, fotografie, poprsí, Luxor, Karnak, pharaonic, dávná. Chrámový komplex Karnak v Luxoru Asi dva a půl kilometru od centra dnešního Luxoru se rozkládá snad největší chrámový komplex v Egyptě - Karnak. Byl hlavním kultovním střediskem boha Amona, a přestože je dnes již v troskách, je stále velkolepý a ohromuje návštěvníky z celého světa

Egypt památky :: Egyp

Egypt - Karnak Chrám v Karnaku leží na východním břehu Nilu. V tomto centru ekonomického a náboženského života se snažili po sobě zanechat významnou stopu všichni faraóni. Areál tedy nebyl zbudován úsilím jednoho panovníka. Nejedná se tedy o jedinou stavbu, ale o celý komplex svatostánků, pylonů a obelisků, které. Obrovský staroegyptský chrámový areál, kde mnoho faraonů chtělo postavit svůj vlastní svatostánek. Největší chrámový komplex v celém Egyptě Karnak Je zasvěcen bohu Amon-Re a nachází se na pravém břehu Nilu u vesnice Karnak, dva kilometry severně od Luxoru a asi 700 km jižně od Káhiry. Stavbou chrámu (v dnešní podobě) započal Thutmose I., ale stavěl na místě, které si pro své kaple vybrali již Senvosret I. a Amenhotep I. Je plný mohutných bran, nádvoří.

2

Video: Luxorský chrám - Wikipedi

Chrám bohyně Hatšepsut

Novou říší v Egyptě a jinými typy pyramid - skalní pyramidy. V první části prezentace žáci získají poznatky o oblasti zvané Údolí králů, kde se nachází skalní pyramidy. V další části popisuji další oblast - Karnak, kde faraoni stavěli chrámy pro uctívání svých bohů Chrám Karnak - Egypt Návštěva gigantických chrámů Karnaku na okraji Luxoru patří mezi nezapomenutelné zážitky.. Hrad a chrám Petrov, Brno Hrad na Petrově nechal v 1. polovině 11. století postavit kníže Břetislav. Hrad byl poměrně velký a dobře opevněný a sloužil jako sídlo údělných brněnských knížat z rodu. Starověké město Luxor je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě. Ve městě rozkládajícím se na březích Nilu můžete obdivovat zachovalý chrám Karnak či chrám Hatšepsut. Hned za humny města se pak rozkládá slavné Údolí králů, v němž byla nalezena slavná Tutanchamonova hrobka

Velký Chrám boha Amona v Karnaku -

- obrázky Luxoru, chrám Karnak významná muzea např: Egyptské muzeum s archeologickými památkami (Tutanchamonův poklad se zlatou maskou ) Muzeum islámského umění, Muzeum moderního umění. Luxorský chrám - základní informace. Luxorský chrám, který byl zasvěcen bohu Amonovi, jeho božské manželce Mut a synu Chonsuovi, patří k nejkrásnějším staroegyptským chrámům. V dobách starého Egypta byl nazýván Harémem jihu (resp. Jižním Harémem). V Luxorském chrámu žila Karnak: Chrám v Karnaku sfinga, Egypt, hieroglyfy, chrám, pierre, Dějiny, Nil, cestovat, egyptský chrám, faraon, luxor Public Domai

Bazar v Káhiře

Egypt - Karnak - chrámový komplex: Popis, fotky

Luxorský chrám a muzeum mumifikace. Karnak je dnes sice hodně poničen, přesto však působí impozantně. Na cestu zpět opět najímáme kočár a za dalších 20LE se přesouváme k Luxorskému chrámu posílit se do naší hospůdky vychlazeným pivem. Před půlnocí bychom chtěli odjet do Káhiry Nejednalo se vlastně o pouhý chrám, nýbrž o celé velké chrámové město. I když se z něj zachovala jen menší část, pořád zabírá chrámový okrsek plochu 650 x 550 metrů. Karnak je daleko největší egyptský chrám a jeden z největších chrámů na světě. Hlavní sloupová síň je velká 100 x 50 metrů, tedy asi jako. Oblast: Egypt - Luxor, Karnak, Edfú, Kóm Ombo Z Dendery odjíždíme směr Luxor. Ubytování v pohodě za 8 EE a ještě ten den večer jsme se šli podívat na noční Karnak. Další den plánujeme navštívit Luxorský chrám a Údolí králů. Karnak Karnak je největším chrámovým komplexem Egypt - historické památky, Rudé moře a jiné výlety za poznáním > Fotogalerie: Luxor > Chrám Karnak, Egypt.JPG Předchozí Spustit prezentac Chrám Karnak je sice vzdálenější, ale neméně zajímavý. Ve městě Luxor se ale nachází i některá egyptská muzea. Mezi nejznámější patří Luxorské muzeum, ve kterém se nachází řada soch, mumií a jiných památek z lokálních nalezišť. A při své návštěvě Luxoru si určitě vyčleňte alespoň jeden den na.

Asuán

Karnak - Wikipédi

Trasa 1: Káhira (Egyptské muzeum + bazar Khan El Khalili + pyramidy v Gíze) - dnů: 2, Luxor (chrám + Údolí králů + Údolí královen + Memnonovy kolosy + chrám královny Hatšepsovet) + Karnak (chrám) + denní výlet - chrámy Abú Simbel - dnů: 3, přímořské letovisko Hurgáda/Hurghada - pobyt u moře - dnů: 3 Trasa 2: přímořské letovisko Hurgáda/Hurghada - pobyt u moře. Starověké město Luxor je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě. Ve městě rozkládajícím se na březích Nilu můžete obdivovat zachovalý chrám Karnak či chrám Hatšepsut. Hned za humny města se pak rozkládá slavné Údolí králů, v němž byla nalezena slavná Tutanchamonova hrobka. Káhir Chrám boha Amona, hlavní stavba komplexu, je největší svatyní, jaká kdy byla postavena. Je obklopen dvěma dalšími obrovskými chrámy zasvěcenými Amonově manželce Mut a jeho synovi Chonsuovi. I když vám dnes může Karnak připadat již hodně poničený, stále v něm zůstává mnoho památek, které z něj činí největší. Plavba po Nilu je nezapomenutelný zážitek. Flotila luxusních lodí Vás zaveze na místa dávné historie po památkách starého Egypta.Budete mít jedinečnou možnost navštívit chrámy starého Egypta - chrámy v Luxoru - Karnak a Luxor, Memnomovi kolosy, chrám královny Hatšepsut a Údolí králů, včetně hrobky největši novodobé hvězdy - slavného Tutachamona Chrám Karnak - Luxor ️. See more of Výlety z Hurghady on Facebook. Log I

Je neuvěřitelně rozsáhlá stavba,která patří mezi jedny z nejvzácnějších staveb Egypta.Karnak je zasvědcený chrám bohu Amonu.Karank je nevětší chrám v Egyptě.Doba stavění Karnaku je 1500 let,což je dlouhá doba.na jeho výstavě se podílela velká řada faraónů,jak finančně,tak i dodáním otroků.V Karanku se objevují také obelisky-tedy velké stopky,které. Chrám Karnak - největší starodávné náboženské místo známé kdekoli na světě - následuje Hodina v tradičním faluka během pozdního odpoledne - dokonalý způsob, jak relaxovat při sledování tradičního venkovského života na břehu řeky Anonym, Královna Ahmose s králem bohů a pánem trůnů Obou zemí Amenreem v intimní chvíli, kolem roku 1470 př. n. l., 18. dynastie, překres malovaného vápencového reliéfu, výška 165 cm, šířka 112 cm, naleziště: zádušní chrám královny Hatšepsuty v Dér el-Bahrí, Egypt Chrám Karnak , Egypt. See more of Cestuj pohodově on Facebook. Log I karnak: egyptské město na 6 písmen: karnak: chrám v luxoru na 6 písmen: karnak: egyptská bavlna na 6 písmen: karnak: egyptská lokalita na 6 písmen: karnak: staroegyptská lokalita na 6 písmen: karnak: egyptská památková lokalita na 6 písmen: karnak: bílá egyptská bavlna na 6 písmen: chrámový: sakrální na 7 písmen: levita. Chrám Karnak. Karnak je chrámový komplex a hlavní kultovní středisko boha Amona, nacházející se v oblasti starověkého Vesetu. Karnak..

 • Dětská židlička dřevěná.
 • Stírací mapa evropy.
 • Pán much ukázka.
 • Angela bassett filmer och tv program.
 • Konvexni petiuhelnik.
 • Past na odchyt živých myší.
 • Strážci vesmíru epizody.
 • Wolves football.
 • Střední amerika slepá mapa.
 • Titulky do anime.
 • Macbook pro 2017 vs air 2018.
 • Erupční cysta.
 • Bolest hlavy vzadu vpravo.
 • Hartman wikipedia.
 • Home again online.
 • Christina piercing cena.
 • Hypixel.
 • Ma dati dal aktiva pasiva.
 • Priscilla presley.
 • Zesilovač wifi alza.
 • Mercedes w211 coupe.
 • Carrauntoohil.
 • Žulová deska.
 • Bono granule.
 • Výslužka pro svatebčany.
 • Brian autenrieth.
 • Motto anglicky.
 • Úřední deska kašperské hory.
 • Penn badgley wife.
 • Cbgb omfug meaning.
 • Nymburk kolonie.
 • Led rampa slim.
 • Spotřeba alkoholu v krajích čr.
 • Skokan hrabavý.
 • Jak dlouho sedí krůta na vejcích.
 • Chrysler sebring 2008.
 • Dobové kostýmy praha.
 • Heaven clapton.
 • Odpočet do vánoc 2018.
 • Sublimace za sníženého tlaku.
 • Ruslan an124.