Home

Úřad pro ochranu životního prostředí

Reakce ČIŽP k dotazům na informační embargo v případě havárie na řece Bečvě 18.11.2020 Vyšetřovatel vyzval Ministerstvo životního prostředí i Českou inspekci životního prostředí, aby nezveřejňovaly nové informace k trestnímu řízení či informace, které by mohly mít vztah k trestnímu řízení nebo vedly k zahájení trestního řízení Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) BBC; DPA; Fiat Chrysler Automobiles (FCA) General Motors; Hyundai (automobilka) Kia Motors; Norma; R; Stanice technické kontroly (STK) Škoda Auto; TÜV; Volkswagen (automobilka Globální fond životního prostředí (GEF) GEF vznikl v roce 1991 jako pilotní program Světové banky pro ochranu životního prostředí a pro prosazování udržitelného rozvoje. Jeho úkolem je poskytování dotací a grantů na projekty v rozvojových zemích a zemích s přechodnou ekonomikou

Odbor životního prostředí Struktura a náplň odboru životního prostředí (Vidimova 1324, 1325) Odbor v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, zemědělství, veterinární péče. organizace pro ochranu životního prostředí. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz organizace pro ochranu životního prostředí. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali. Kategorie podpor souvisejících s ochranou životního prostředí upravuje ONBV zejm. v článcích 36-49. Veškerá opatření podpory na ochranu životního prostředí, na něž je aplikováno ONBV musí respektovat rovněž ustanovení společná pro všechna opatření ONBV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY. Přeskocit menu na. Obsah stránky - Odbor životního prostředí (OŽP) může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele.

Antimonopolní úřad prošetřuje zakázky Drobilova ministerstva

ČIŽP: Úvodní stran

Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá na projekty zlepšující životní prostředí v České republice. Prohlédněte si naši aktuální nabídku dotací, přispět na projekt můžeme i vám Odbor životního prostředí a zemědělství. aktualizován 8. 9. 2020. Odbor životního prostředí a zemědělství realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úsecích: ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadové hospodářství, rostlinolékařská péče, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání. 23. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů přijal záštitu nad prestižní mezinárodní konferencí IS2 - Information Security Summit. Jeho předseda Jiří Kaucký ve své zdravici shrnul shrnul rizika, jež pro ochranu osobních údajů představuje pohyb v kyberprostoru, i možná řešení, jak se těmto hrozbám vyhnout Halony Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 změna - Nařízení Komise (EU) č. 744/2010 změna - Nařízení Komise (EU) č. 1087/2013 změna - Nařízení Komise (EU) č. 1088/2013 změna - Nařízení Komise (EU) 2017/605 Emisní povolenky Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2003/87/ES změna - Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2004/101/ES změna.

Úřad pro ochranu životního prostředí - iDNES

dozírá na chov, ochranu a lov ryb, ochranu jejich života a ochranu životního prostředí vydává rybářské lístky ustanovuje, odvolává, zrušuje rybářskou stráž, vede evidenci rybářských lístk Státní správa . a) vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla, řeší např. ochranu vodních poměrů, množství a jakost vod, nakládání s vodami, stavební povolení k vodním dílům, ochranná pásma a činnosti v nich, havárie, ochranu před povodněmi (opatření, plány i za většinu obcí, prohlídky), povolení k vypouštění odpadních vod. 7. 2014, se blokové výjimky staly jedním z nejvýznamnějších právních titulů pro legální poskytování veřejné podpory, zejména investic. Toto nařízení obsahuje podmínky pro poskytování veřejné podpory do následujících oblastí vymezených buď horizontálně, nebo odvětvově (jedná se o tzv. kategorie podpory) [2] Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy Odbory životního prostředí městských úřad ů; Odvolací finanční ředitelství; Okresní soudy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu osobních údajů; Úřad pro přístup k dopravní.

příprava a konzultace vyhlášek a nařízení města pro radu a zastupitelstvo; správa finančních prostředků části rozpočtu města; dotační politika v oblasti ochrany životního prostředí; e-mail: Zaměstnanci odboru Č. dveří Telefon Pracovní zařazení E-mail; RNDr. Slezák Ladislav: 101 +420 313 039 351: Zástupce vedoucí. Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, v platném znění, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění Český statistický úřad. CELEX: 32008R0295, 32014R0538. Průřezové statistiky Městský úřad Litoměřice Mírové náměstí 15/7 412 01 LITOMĚŘICE. spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí Odbor životního prostředí. Činnost odboru/oddělení.

Mezinárodní organizace - Ministerstvo životního prostředí

Odbor životního prostředí - Praha 1

Oficiální stránky Města Rakovník. Spojení: Číslo ústředny: +420 313 259 111 (telefonní ústředna spojuje všechny odbory městského úřadu §80 Působnost České inspekce životního prostředí (1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen inspekce) dozírá, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny

Podzim je časem sázení stromů. 20.11.2020. V letošním roce AOPK ČR podpořila z Programu péče o krajinu výsadbu 290 ovocných dřevin - vysokokmenů, 43 menších stromů a 300 ks keřů v nelesní krajině CHKO Moravský kras Kromě Úřad pro ochranu životního prostředí Šanghaj má SEPB jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy SEPB klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Úřad pro ochranu životního prostředí. Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379

organizace pro ochranu životního prostředí v křížovkářském

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Aplikace pravidel

Odbor životního prostředí zajišťuje z hlediska státní správy ochranu přírody a krajiny, ochrany ZPF, správu lesů a myslivost, odpadové hospodářství, vodní hospodářství - právnické i fyzické osoby, rybářství, ochranu ovzduší, rostlinolékařskou péči, ochranu zvířat proti týrání Formulář žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí. Prezentace ze semináře 7.6.2019 pro majitele vodohospodářské infrastruktury o problematice zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Krajský úřad Jihomoravského kraje. Nahoru. Správce portálu

Odbor Životního Prostředí (Ožp) Městský Úřad Klatov

 1. Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s. Prvni blok temelina je v provozu na plny vykon Druhy blok temelina je v provozu na plny vykon Infomateriály k jaderným..
 2. Odbor životního prostředí působí jako orgán státní správy v přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské správy, ochrany zvířat proti týrání, odpadů a ochrany ovzduší
 3. Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2018/2019 - Ústav pro životní prostředí. Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (*1980) je ornitolog působící na Ústavu pro životní prostředí. Jeho hlavním vědeckým zájmem je pochopení biologických principů, které lze využít v ochraně přírody
 4. Životní prostředí se začalo v českých zemích měnit během prvních let průmyslové revoluce.Charakteristickým rysem krajiny se začaly stávat náspy pro železniční tratě, přibývalo průmyslu.Nové továrny si žádaly palivo a tak se začala rozvíjet těžba surovin. Byly zdokonaleny a rozšířeny uhelné doly v oblastech Mostecka, Ostravska a Kladenska
 5. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí (ZÚpŽP) je ústředním orgánem pro ochranu životního prostředí a ochranu přírody, geologii a vodní hospodářství v Bavorsku. Shromažďujeme a vyhodnocujeme údaje o stavu životního prostředí v Bavorsku. Z toho vytváříme cíle, strategie a plány pro udržitelné využití a.
 6. Odbor životního prostředí a dopravy zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a dopravy pro správní obvod Praha 17 v k.ú. Řepy, Zličín, Sobín a Třebonice (část) a v samostatné působnosti úkoly v oblasti životního prostředí a dopravy v k.ú. Řepy
 7. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek obvinila italsko-americkou... Volkswagen se dohodl s Američany, za dieselgate zaplatí 4,3 miliardy dolarů Tatra, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, Úřad pro ochranu životního prostředí, Zdravotní péče.

SFŽP ČR - Státní fond životního prostředí Č

Odbor životního prostředí a zemědělstv

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje záměr na vyhlášení zvláště chráněného území. Území nově navrhované ke zvláštní územní ochraně ponese název Rašeliniště pod Trojanem a bude vyhlášeno v kategorii přírodní rezervace Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Libereckého kraje v roce 2019 dosáhly částky 606,2 mil. Kč a meziročně byly nižší o 421,2 mil. Kč (-41,0 %). V přepočtu na 1 obyvatele činily pouze 1 369 Kč

cs vzhledem k tomu, že v pátek 18. září 2015 zaslaly Agentura USA pro ochranu životního prostředí (EPA) a kalifornská agentura pro čistotu ovzduší (California Air Resource Board, CARB) oznámení o porušení platných pravidel v oblasti znečišťování ovzduší společnostem Volkswagen AG, Audi AG a Volkswagen Group of America (kolektivně označovaným jako VW); vzhledem k. Městský úřad. Pracovní příležitosti. Alexander Mensatoris, předseda komise pro ochranu životního prostředí ; Akce. Fotky. Přílohy. 20150923_KŽP_7 (33,5 kB).

Video: Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránk

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Odbor životního prostředí Ivana Olbrachta 59 Brandýs nad Labem 250 01. Zobrazit v mapě . Kontakty. Ing. Vlastislav Horáček, vedoucí Odboru životního prostředí, pevná linka: 326 653 850, mobilní: 602 271 433, e-mail: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí. SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 / (00420) 476 111 226 / Kontaktujte nás. Navigace . Aktuality; životního prostředí. Nicméně jim to nečiní problémy a tak jsou mezi našimi bývalými žáky i žurnalisté, právníci, učitelé a další profese. Někteří naši.

Ochrana životního prostředí - Úřad pro civilní letectv

 1. Umístění: Organizační složky > Kontakty - město a úřad > Orgány města > Komise pro ochranu životního prostředí. Počet návštěv: 2385. Vyhledat osoby v aktuálním kontextu (Komise pro ochranu životního prostředí) Hlavní nabídka: O Vyškově.
 2. Odbor výstavby a životního prostředí vykonává přenesenou působnost státní správy v oblastech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, památkové péče, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zvířat proti týrání
 3. Souslovím ochrana životního prostředí lze označit systematickou a vědecky podloženou lidskou činnost, která je realizována ochranou prostředí nutného k uspokojivému životu všech organismů na Zemi včetně člověka. Pojem bývá zaměňován s pojmem ekologie, příp. ochrana přírody.. Pro vývoj mezinárodních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí je.
 4. Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se specializací na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním prostředí
 5. Harmonogram dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2020: Termín odevzdání žádostí: 24.2. - 6.3.2020 Schválení Radou MČ Praha 1: do 24.3.202

Odbor životního prostředí - Město Litove

 1. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava telefon: 595 622 222 fax: 595 622 126 elektronická podatelna: posta@msk.cz název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 správce webu: webmaster@msk.cz. Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN.
 2. Odbor výstavby a životního prostředí. Bc. Lenka Holá sekretariát, archiv odboru výstavby a životního prostředí; stavební úřad. stavby na ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, stavby,které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků.
 3. Zrušení rozhodnutí o umístění stavby obchvatu Mikulova přezkoumá Nejvyšší správní soud. Rozhodnutí v září zrušil Krajský soud v Ostravě. Nelíbilo se mu, jak stavební úřady vyloučily z projednávání obchvatu rakouský ochranářský spolek VIRUS. Jejich postup byl podle soudu nezákonný. Proti rozsudku ale podal kasační stížnost jak jihomoravský krajský úřad.

Odbor životního prostředí: Jičín - mujicin

 1. Odbor životního prostředí (OŽP) zajišťuje problematiku na úsecích správy veřejné zeleně, čistoty Prahy 2, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, hospodaření s odpady, ochrany ovzduší, zákona o vodách a to jak v samostatné tak i v přenesené působnosti
 2. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice vykonává státní správu v přenesené působnosti svěřenou obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností:. vydává: závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o.
 3. Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007 Životní prostředí - Prostředí pro život? (ČR 2007) Kontakt CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10 www.cenia.cz, info@cenia.cz, +420 267 225 34
 4. Odbor výstavby a životního prostředí ( není ustanoven) , vedoucí odboru tel.: 516 482 240 GSM: e-mail: Celková velikost jedné příchozí zprávy zasílané pomocí E-Mailu je omezena na 20 MB
 5. Obyvatelé Německa jsou většinově názoru, že relevantní aktéři (průmysl, spolková vláda, komunální politici) stále nedělají dost pro ochranu životního prostředí a klimatu. Výše zmíněnou studií zkoumají německá spolková vláda a Spolkový úřad pro životní prostředí každé dva roky, jak se vyvíjí povědomí.
 6. Celostátní územní plán pro ochranu proti povodním (SRN) Návrh místního územního plánu pro umístění větrné farmy v oblasti obcí Bratków, Lutogniewice a Działoszyn : Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí: Změněno: Wed Aug 28 12:48:22 CEST 2019
 7. Odbor životního prostředí . O odboru ; Tiskopisy odboru ; Stromy Třeboňska - turistický průvodce ; Legislativa životního prostředí ; Informace dle § 30/1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ; Životní situace ; Zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů - Jihočeský kra

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Obecné nařízení o

Adresa Husovo nám. 68 266 01 Beroun. Telefon: +420 311 654 111 E-mail: posta@muberoun.cz ID Datové schránky: 2gubtq agentura pro ochranu prostředí životního preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch cs Tento dokument uvádí kritéria používaná Dánskou agenturou pro ochranu životního prostředí při udělování nebo zamítání výjimek, stručný přehled všech dosud podaných žádostí a odpovídající rozhodnutí Dánské agentury pro ochranu životního prostředí Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpis Složkami životního prostředí rozumíme zejména podzemní a povrcho- /rok. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno výše. Pro ochranu podzemních vod se mimo OP II. st. používají ještě tyto limitní věty

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí Kniha poskytuje právně přesné návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí. Úředníkům poradí, jak správně vyřizovat.. Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí. Agentura v exekutivě spolkové vlády. Byl vytvořen jako nezávislého regulačního orgánu odpovědného za provádění federálních zákonů určených k ochraně životního prostředí. Jejím úkolem je chránit lidské zdraví a životní prostředí

Drobil odvolal ředitelku inspekce životního prostředí Tylovou

Oddělení životního prostředí Praha

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti ochrany životního prostředí, do které náleží mj. vodní hospodářství - státní správa dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a další Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním prostředí Odbor životního prostředí zajišťuje v rámci přenesené působnosti výkon státní správy na úseku níže uvedených složek životního prostředí, dále zajišťuje čistotářskou pohotovost na území obce s rozšířenou působností Louny (dále jen ORP) a povodňovou ochranu města a území ORP Odbor životního prostředí. zajišťuje jejich ochranu, popřípadě jejich ochranu ruší - vydává vyjádření pro stavební úřad v rámci povolování staveb - metodické a odborné poradenství majitelům kulturních památek, pomoc při získávání státních dotací na jejich obnov

Naučná stezka Špraněk / Sagittaria - sdružení pro ochranuNaučná stezka Údolím Bystřice / Sagittaria - sdružení proVánoční knihovna: LitvínovŠtěrkovna Náklo / Sagittaria - sdružení pro ochranuObčanská iniciativa pro ochranu životního prostředí oAmerika (Olomouc – Holice) / Sagittaria - sdružení pro

Odbor životního prostředí se zabývá ochranou přírody ve městě a okolí, ochranou vod, zemědělské půdy a ovzduší. Pod odbor životního prostředí spadá také nakládání s odpady. Odbor má celkem 3 oddělení - oddělení přírody a krajiny, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení. Ochrana životního prostředí, prevence a omezování znečištění. Strategická rozhodnutí Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele. Proto přistoupil v roce 2018 ke zpracování Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů, ta zanalyzovala a popsala současné i potenciální problémy a navrhla několik prioritních opatření, kdy. Úřad. Základní údaje o městě 0 - Žádost o vydání souhrnného vyjádření odboru životního prostředí . Statutární město Liberec připravilo pro občany města tradiční Podzimní úklid velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů.. zajišťování činnosti Komise pro životní prostředí, vydávání vyjádření a stanovisek ke stavbám a činnostem s ohledem na ochranu krajinného rázu pro územní a stavební řízení, Organizační složky > statutární město Jihlava > Magistrát města > ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vodní stavby, vodoprávní úřad, nakládání s vodami / K vodním stavbám a nakládání s vodami se vyjadřuje speciální stavební úřad, tzv. vodoprávní úřad, jehož funkci na magistrátu města plní odbor ochrany životního prostředí. / Víc

 • Podnože slivoní.
 • Jednotky kurzívou.
 • Island gullfoss.
 • Sruby ostrava.
 • Obratel čepovec.
 • Depresivní obrázky.
 • 10 1 historie.
 • Dětský bazének bazar.
 • Widget android.
 • Tucar plus.
 • Pages open in windows.
 • Houpačka pro miminka bazar.
 • Facetime app.
 • Půdní schody do sádrokartonu.
 • Hinduistické božstvo.
 • Mezofilní mikroorganismy.
 • Čínské polévky vifon.
 • Christina piercing cena.
 • Bvv vjezdy.
 • Ornamenty ve vlasech obrázky.
 • Hledám spolucestující 2018.
 • Youtube liam payne.
 • B500be 1900mah.
 • Edwin hubble.
 • Špinar software.
 • Android inventor mit.
 • Kz manager.
 • Rakovina muzi.
 • Lonpos colorful cabin.
 • Kalciova mast na modriny.
 • Doručování právnické osobě.
 • Vratenie slovenskeho obcianstva.
 • Epp modely.
 • Nba wikipedie.
 • Wiki knocking on heavens door.
 • Hepatopatie diffusa.
 • Cheerleading hradec králové.
 • Porota.
 • St moriz 5 in 1 tanning mousse medium.
 • Smart tv box heureka.
 • Bububu feelmax.